You are here:  / Pozostałe / Psychoterapia Lublin

Psychoterapia Lublin

Jakim sposobem radzić sobie z nerwami? Psycholog wspomoże
Agresja na ogół kojarzy nam się z czymś niezwykle niepożądanym, wywołującym w osobach strach oraz lęk, a nawet obawy o własne życie. Ludzie agresywni, to z reguły osoby z ogromną ilością kompleksów, nie radzące sobie z kłopotami oraz przenoszące personalizowane niepowodzenia na innych. Agresja jest zachowaniem społecznie nieakceptowanym oraz oczernionym, a nawet penalizowanym. Z badań wynika, iż to mężczyźni bywają o wiele bardziej agresywni niż kobiety, choć przyznać należy, iż niedużo jest zgłaszanych wypadków agresji kobiet w stosunku do mężczyzn, a oraz takie nie przynależą do rzadkości. W Polsce jest bardzo dużo przypadków agresji wobec słabszy i dotyczy to również dzieci, jak zwierzaków. Psychologia w nowoczesnym stanie wiedzy jest w stanie dotrzeć do wszystkich mechanizmów aktywujących agresję i poddać je skutecznej terapii – Pomoc psychologiczna Lublin. Nie dotyczy to tylko osób z zaburzeniem psychopatycznym, które najlepiej trzymać w odosobnieniu. Niewiele się mówi o agresji pozytywnej, która jest siłą napędową np. w sporcie. Jest to odpowiedni przykład w jak pożyteczny dla osoby agresywnej oraz jej otoczenia sposób, rozładować nagromadzoną energię. Do grupy zaburzeń dramatyczno-niekoherentnych należą zakłócenia antyspołeczne, takie jak egocentryzm, borderline lub socjopatia. Osoby dotknięte tymi zakłóceniami są zwykle niesłychanie ubogie emocjonalnie oraz społecznie. Nie są w stanie nauczyć się żadnych norm społecznych oraz kierują się wyłącznie tym, co uznają za właściwe dla siebie. Omawiane zakłócenia przystają do tych zjawisk społecznych, jakie najbardziej fascynują psychologów i psychiatrów, że względu na ich złożoność i trudności z poradzeniem sobie ze złożonością tematu.

Artykuły: