You are here:  / Pozostałe / Młodzież a problem palenia papierosów oraz innych uzależnień

Młodzież a problem palenia papierosów oraz innych uzależnień

Młodzież a kłopot palenia papierosów oraz innych uzależnień
Młodzież pochodząca z rodzin, gdzie występowało uzależnienie, w genach ma zapisane i niestety też staje się ofiarami nałogu. Inni zaczynają brać narkotyki ze względu na modę lub ewentualnie ochota przypodobania się otoczeniu, w którym przebywają. Inni też w ten sposób starają się poradzić ze swoimi komplikacjami w domu czy też szkole. Odmiany przyjmowania narkotyków również się zmieniły, teraz narkoman nie musi mięć strzykawki, albowiem wystarczy tabletka albo papieros. Wystarczy jedynie nabijarka, by samodzielnie skonstruować papierosy – Nabijanie papierosów maszynką elektryczną. Osoby zażywające narkotyki nie są już takimi jak jeszcze kilka temu, dzisiaj narkotyki są modne a nie są objawem kontestacji. Jeszcze parę lat temu narkomania kojarzyła się punktami zamieszkałymi przez biedną młodzież, teraz jest odwrotnie, otóż to używki są zażywane przez młodzież z bogatych domów, odpowiednio sytuowaną, która eksperymentuje w ten sposób i poszukuje sposobu na nudę. Kiedy narkoman odczuwa potrzebę zażycia narkotyku, jest to pragnienie jest tak bezgraniczne, iż nie liczy się nic innego, ani rodzina, ani przyjaciele, jest w stanie popełnić przestępstwo albo sprzedać swoje ciało, nawet gotów jest zaryzykować swoim bądź też cudzym życiem, aby tylko osiągnąć upragnione uspokojenie.

Artykuły: