You are here:  / Pozostałe / Logopeda Milanówek

Logopeda Milanówek

Główne etapy rozwoju dziecka – poznaj lepiej własne dziecko
Jak wiadomo dzieciństwo to czas, w jakim człowiek rozwija się, dorasta oraz bez pośpiechu przystosowuje do dorosłego i samoistnego życia. W przypadku człowieka okres ten, w porównaniu z innymi gatunkami, trwa niezmiernie długo. W okresie tym można także wyróżnić kilka etapów rozwoju. Pierwszym jest niemowlęctwo, czyli okres, kiedy dziecko nie mówi i dopiero uczy się osobiście poruszać. Jest to czas, w którym maluch jest właściwie całkiem zależny od swoich opiekunów. Wymaga też najwięcej troski oraz równocześnie opieki. Kolejny okres to wczesne dzieciństwo. Malec jest już samodzielny, umie chodzić i wypowiadać proste komunikaty. Staje się także bardziej atrakcyjny świata oraz coraz częściej oddala się od swoich rodziców, oczywiście na bezpieczną odległość. W tym czasie wypada dziecku dać dobrą ilość swobody, niemniej jednak w dalszym ciągu zwracać ogromną uwagę na to, co robi lub ewentualnie mówi i jak mówi. W razie kłopotów warto skorzystać z Psycholog dziecięcy Żyrardów.. Następny etap to wiek, w którym malec podejmuje naukę. Tu uczy się on samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie oraz innych. Dostaje także szansę poznania innych punktów widzenia, poglądów, niż te, które wyniósł z domu.

Artykuły: